D O D A C Í   A   P L A T E B N Í    P O D M Í N K Y

Veškeré zboží, které v e-shopu vidíte je skladem a je připraveno k odeslání.

(vyjma zboží označeného nápisem "Dočasně vyprodáno")

Odesíláme pouze v pracovní dny a to během 24, nejpozději do 48 hodin, od zadání objednávky kupujícím.

Zboží zasíláme (zatím) pouze do následujících zemí:

Česká republika

Slovensko

Polsko

Maďarsko

Dánsko

Rakousko

Německo

Nizozemí

Meraki Group s.r.o. IČ: 04310781, akceptuje výhradně následující platební podmínky:

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví společnosti Meraki Group s.r.o., , avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím. Fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky. Meraki Group s.r.o. si vyhrazuje právo nabídnout kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.  

Meraki Group s.r.o., IČ: 04310781. zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

Dodání prostřednictvím společnosti Česká pošta a.s.

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému, Meraki Group s.r.o., IČ: 04310781 nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny jsou nastaveny a automaticky vypočítány naším e-shopem.

Proč je cena přepravy v našem e-shopu takto vysoká? Protože zahrnuje balné, včetně ceny přepravního obalu (krabice, obálka, výplň chránící zboží před poškozením atp.) a protože náš smluvní dopravce má ceny nastaveny takto vysoko.

Dostupné dopravce pro Vaši zemi Vám zobrazí náš e-shop v objednávkovém formuláři. Aktuálně to jsou tito:

Česká republika - Zásilkovna, DPD, InTime, Česká pošta.

Slovensko - Zásielkovňa, GLS, Slovenská pošta.

Maďarsko - DPD, Magyar Posta.

Polsko - DPD, Posta Polska.

Zaslání zboží jiným přepravcem není možné. Osobní vyzvednutí zboží není možné. Velikost zásilky a cena přepravy je automaticky určena přednastaveným algoritmem našeho e-shopu. Je možné, že při přijetí objednávky naši pracovníci seznají, že cena přepravy byla nastavena příliš vysoko a proto bude našimi pracovníky manuálně snížena pro Vaši konkrétní objednávku. Změny ceny se může udát pouze směrem dolů, nikdy směrem nahoru. Konečná cena přepravy tak může být pro zákazníka stanovena příznivějším způsobem, nikdy nemůže být vyšší než cena jakou zákazník odsouhlasil v okamžiku provedení objednávky.

Zboží zakoupené kupujícím, kterým je právnická osoba bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby, či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí, či osobě, která je uvedena jako „správce“ v profilu kupujícího na webové stránce www.ozbrojtese.cz. Zboží zakoupené kupujícím, kterým je osoba samostatně výdělečně činnou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info(zavináč)ozbrojtese.cz a sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat písemně společnosti Meraki Group s.r.o., IČ: 04310781 Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však společnosti Meraki Group s.r.o., IČ: 04310781 možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

ÚHRADA NÁKLADŮ ZA NEPŘEVZATÉ A NEVYZVEDNUTÉ ZÁSILKY

Objednávka v našem e-shopu je právně závazným aktem. Kliknutím na tlačítko „Objednat“ či „Dokončit objednávku“ s námi uzavíráte smlouvu. Prodávajícímu vzniká povinnost dodat Vám včas a v pořádku objednané zboží, Vám vzniká povinnost zboží zaplatit a převzít.

S balením a dodáním zboží jsou spojeny náklady. Cena zvoleného typu přepravy je vždy uvedena jak v elektronickém formuláři (vidíte a potvrzujte ji při objednávce), tak na faktuře, kterou Vám zasíláme. Pokud zásilku nepřevezmete, odmítnete ji převzít, nebo nevyzvednete u dopravce (Česká pošta, Zásilkovna, GLS, DPD, PPL, DHD atd.), zavazujete se nám uhradit všechny náklady spojené s balením zboží a jeho doručení k Vám. Jestli si chcete nákup tak zvaně „rozmyslet“, udělejte to dříve, než zboží zabalíme a odešleme, aby nám tak nevznikly výdaje. Ani naše práce není zadarmo, berte to prosím v úvahu.

Kupující je povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě, že kupující zboží nepřevezme (např. nevyzvedne si jej v době uložení zásilky na příslušné pobočce), a zboží bude odesláno zpět prodávajícímu, má prodávající právo na náhradu škody ve výši odpovídající součtu poštovného za neúspěšné doručení zboží prodávajícímu a poštovného za navrácení zboží prodávajícímu. Kupující je povinen učinit vše, co je v lidských silách, aby zboží převzal buď na adrese svého pobytu, nebo depu přepravce, pobočce přepravce, poštovní přepážce atp.

Pokud objednáte zboží s platbou předem či na dobírku, zboží je Vám odesláno, a Vy jej nemůžete, nechcete nebo odmítáte převzít, veškeré náklady s tím spojené jdou za Vámi. Zásilka se nám po určité době vrátí od přepravce a zůstane ležet u nás, dokud nezaplatíte poplatek za dopravu znovu, abychom Vám mohli zásilku opětovně odeslat. Vracení peněz za zboží z důvodu, že jste si zásilku nepřevzali nebo nevyzvedli u přepravce nepřipadá v úvahu. Je Vaší povinností zásilku převzít, vyzvednout uloženou zásilku, reagovat na telefonáty, e-maily a SMS prodejce, reagovat na telefonáty, e-maily a SMS přepravce, vynaložit maximální úsilí, abyste zdárnému předání do Vašich rukou napomohli. Pokud nemáte čas přebírat zásilky, vyzvedávat uložené zásilky od přepravců, reagovat na telefonáty, e-maily a SMS přepravce, reagovat na telefonáty, e-maily a SMS prodejce atp., potom byste neměli v našem e-shopu nic objednávat. Všechny dodatečné škody a náklady spojené s nepřevzetím zásilky od dopravce, s nevyzvednutím zásilky u přepravce, odmítáním převzít zásilku, nereagováním na výzvy k převzetí či vezvednutí zásilky hradí kupující.

Prodávající je dále v případě opakovaného neúspěšného pokusu o doručení zboží (zejména v případě dobírky) oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

Zásilka, která se nám vrátí, protože ji kupující nevyzvedl nebo nepřevzal, což je jeho povinností, bude u nás ležet a nebude kupujícímu opětovně zaslána, dokud kupující neuhradí v plné výši prodávajícímu náklady za první, druhé a případně i jakékoliv další odeslání zásilky. 

 Při náhradním doručení zboží kupujícímu, je kupující povinen uhradit cenu původního neúspěšného dodání zboží, jakož i cenu náhradního doručení zboží. Kupující neplatí cenu náhradního doručení zboží, jestliže bylo náhradní doručování způsobeno zaviněním prodávajícího.

 Kupující je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s neúspěšným dodáním zboží nejpozději do 14 kalendářních dní od okamžiku, kdy je k tomu prodávajícím poprvé vyzván.

Při objednávce zboží zadáváte do objednávkového formuláře svoje telefonní číslo a e-mail. Pokud tak neučiníte, není možné objednávku dokončit. Jste povinni uvést správné a aktuální údaje. Na Vámi uvedený e-mail a telefonní číslo Vám pak od nás a od Vámi zvoleného dopravce chodí upozornění o stavu objednávky, o přepravě zásilky k Vám, o čase a místě doručení, o neúspěšném pokusu o doučení, o jejím uložení u dopravce atd. atd. Čtěte tato upozornění a reagujte na ně! Je ve Vašem zájmu, abyste dostali objednané zboží a nevznikly nám náklady spojené s neúspěšným doručením, které jsme následně oprávněni po Vás vymáhat. Pokud jde o e-mail – pravidelně kontrolujte, zda není Vaše e-mailová schránka přeplněná a pravidelně kontrolujte i složku „Spam“, aby se nestalo, že e-mail od nás skončí právě tam a Vy jej přehlédnete.

Úspěšné dokončení objednávky a doručení zboží až k Vám vyžaduje Vaši aktivní spolupráci! Dokončením objednávky v našem e-shopu se zavazujete k tomu, že budete k celému procesu přistupovat aktivně, že objednané zboží převezmete a pokud zboží nepřevezmete, uhradíte nám všechny náklady s tím spojené – zejména balné a cenu přepravy.

Pokud objednávku zrušíte ještě před zabalením a odesláním zboží, nebudeme Vám pochopitelně účtovat nic.

Tyto dodací podmínky jsou nedílnou součástí našich Obchodních podmínek.

Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek je také “Reklamační řád”, “Prohlášení o ochraně osobních údajů a dat zákazníků”, "Dodací podmínky", "Ujednání o autorských právech", "Prohlášení o užívání cookies" a "Platební podmínky".