PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DAT ZÁKAZNÍKŮ

Pokud je v některém z níže uvedených bodů tohoto prohlášení v rozporu s aktuální a platnou legislativou, skutečné podmínky se řídí zákonnou úpravou pro koncového spotřebitele příznivější.

Meraki Group s.r.o., IČ: 04310781, se sídlem Pod Mlýnem 308, 760 01 Zlín, Česká republika, vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 89293, IČO 04310781, se řídí při zpracování informací o zákaznících platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytného kontaktu a údajů o adrese, které jsou v případě dopravy zboží předávány přepravním společnostem.

Meraki Group s.r.o., IČ: 04310781 shromažďuje informace zadané zákazníky do našich elektronických formulářů. Povinnými údaji jsou jméno a příjmení (nebo firma), e-mail, ulice, číslo domu, město, poštovní směrovací číslo a název země. U všech uživatelů rovněž můžeme zaznamenávat historii nákupů. V praxi tak však nečiníme. Vaše osobní údaje neshromažďujeme ani nevyhodnocujeme. 

Osobní údaje o zákaznících shromažďujeme po dobu jejich zpracování. Zákazník může své údaje snadno měnit po přihlášení na stránkách www.ozbrojtese.cz. Osobní údaje je také možno vymazat z databáze společnosti. Žádosti o výmaz zasílejte písemně či elektronicky na námi uvedené kontatkní údaje.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu. Jako firma potřebujeme znát adresu, na kterou máme zboží dopravit, kontaktovat Vás v případě doplňujících dotazů nebo Vám poradit či doporučit produkty z naší nabídky.

Cookies používáme pouze k zajištění služeb e-shopu, nijak je nezkoumáme. Více o cookies se dozvíte v našem "Prohlášení o užívání cookies".

Toto prohlášení je platné a účinné od 1. května 2019. Prohlášení je k dispozici v centrále a provozovnách prodávajícího nebo jako elektronický dokument na internetových stránkých www.ozbrojtese.cz. Změny tohoto prohlášení jsou vyhrazeny.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů a dat zákazníků je nedílnou součástí našich obchodních podmínek.

Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek je také “Reklamační řád”, “Prohlášení o ochraně osobních údajů a dat zákazníků”, "Dodací podmínky", "Ujednání o autorských právech", "Prohlášení o užívání cookies" a "Platební podmínky".