Novinka

MANUÁL PRO VEDENÍ ZIMNÍ VÁLKY

OZB2101

Novinka

240 stran.

180 ilustrací.

Formát B5 - 160 x 235 mm.

Tvrdá vazba.

První vydání.

Více detailů

318 ks zboží skladem

390,00 Kč

Více informací

Tato kniha je překladem německého tištěného druhoválečného dokumentu. Jde o vojenskou příručku, která v originále nese název „Taschenbuch für den Winterkrieg“. Podařilo se mi získat dvě její originální, avšak odlišné verze. Jedna příručka byla vydána 5. srpna roku 1942 v nacistickém Německu, druhá pak 1. listopadu 1942 tamtéž.

.

Kniha byla zjevně psána ve spěchu a pod tlakem. Je to na první pohled patrné jak z ilustrací, tak z textu samotného. V celé příručce se objevuje řada chyb, překlepů a nejasností. Místy je text dokonce až nesrozumitelný. I logické řazení témat a kapitol postrádá obvyklý smysl pro pořádek, tak často vídaný u obdobných německých písemností. Překladem těchto dvou příruček vznikl jakýsi kompilát. Aby se čtenář lépe zorientoval v textu, provedl jsem některé úpravy, uspořádal jsem kapitoly a odstavce do nového sledu. Originální ilustrace jsem nafotil a upravil v grafickém programu, abych tak dosáhl nejvyšší možné kvality.

.

Kniha byla založena na zkušenostech, které německá okupační armáda získala během prvních dvou let války na východní frontě, především v Rusku a na Ukrajině. Některá řešení, nápady, nebo techniky byly převzaty z ukořistěných sovětských příruček pro partyzány a záškodníky, ke kterým se Němci dostali. Třemi největšími problémy (vyjma Rudé armády) spojenými s bojem v zimě a za extrémního chladu, byla potřeba zajistit vojákům teplo, vybudovat improvizované přístřešky a zachovat mobilitu i v nejhlubším sněhu, silném sněžení, ledu a blátu. Smyslem knihy pak bylo zajistit jednotkám bojujícím na území nepřítele přežití v blížící se další zimě.

.

Jde o historicky velmi cenný materiál. Zkušenosti mužů z první linie, kteří sena tvorbě knihy podíleli, jsou zkušenosti zaplacené tisícovkami životů německých vojáků, kteří neměli to štěstí, že by dostali knihu do ruky včas. Kniha jasně ukazuje, že Němci se dokázali se zimou a jejími nástrahami dobře vypořádat, a to i v situacích, kdy bylo nezbytné improvizovat za naprostého materiálního nedostatku.

.

Příručka doporučuje se připravit na zimu předem, a to jak pokud jde o vybavení, tak po stránce vědomostní. V knize jsou popsány jednoduché, v praxi ověřené a funkční metody, s jejichž pomocí je možné snadno improvizovat přístřešky na ochranu proti větru, sněhu a chladu, improvizované přepravní prostředky, metody improvizace oblečení v případě nedostatku, nouzové metody jak zahřát vojáky, strážné a zraněné v extrémním chladu, metody uchovávání a úpravy potravin v kritických situacích, pohyb a přesun v hlubokém sněhu, na zamrzlých vodních hladinách, na silně větrných tundrách a na jarních zablácených rozmrzajících pláních. Velmi poučné jsou kapitoly o maskování či pastech. Dobře je popsána péče o výstroj a výzbroj, oblečení a obuv, přístroje a zařízení a také těžké zbraně ve všech již zmíněných kritických podmínkách.

.

Kniha je vhodná pro každého, kdo se zajímá o vojenskou historii, o druhou světovou válku, o německou fašistickou armádu a o boje na východní frontě. Je vhodná pro všechny příslušníky ozbrojených sil, kteří mohou být při své práci vystaveni účinkům zimy či chladu, a nebudou se moci spoléhat na zavedené postupy. A v neposlední řadě jistě bude kniha prospěšná všem prepperům, survivalistům a příznivcům busfcraftu, kterým pomůže rozšířit obzory, poskytne jim cenné rady a návody a umožní jim vylepšit jejich techniky přežití a přípravu na horší časy. Díky dlouhotrvající práci na překladu a novém uspořádání této příručky jsem měl mnoho času ji důkladně poznat a prostudovat. A za sebe musím konstatovat, že jde o jednu z nejlepších příruček pro přežití v zimních podmínkách, s jakou jsem se ve svém životě setkal.

.

Není divu, že kniha je v zahraničí velmi vyhledávaná zejména preppery  a lidmi zabývajícími se přežitím  v extrémních podmínkách. Převzala ji americká armáda, švédská, finská a další armády a ještě několik desítek let po skončení druhé světové války ji využívaly k výcviku svých mužů. Věřím, že i mezi našimi preppery a survivalisty bude považována za neméně cennou, a to nejenom díky velmi zajímavému a poučnému textu, ale i díky tomu, že kniha je bohatě ilustrována (obsahuje 180 doprovodných ilustrací).

.

5 další zboží ve stejné kategorie